January 28th, 2008

Avatar dino

!hcum os sdneirf ym evol I

!era ydaerla uoy naht emosewa erom neve eb ot uoy egnellahc I ?yadot uoy era woh ,iH

!selggig dna stihs rof tsuj sdrawkcab enod tsop sihT

Unscrambling game!

ysuThl tsddi ehtri zufyz aenvsl rchea epak ffleeeungc puno eht lube oonm rveo mrceiAa!
  • Current Mood
    weird weird